HOME

COACHING

JOURNEYTHERAPIE

THE WORK

ESTORIC HEALING

MEERDAAGSE INDIVIDUELE
INTENSIEVE BEGELEIDING

BEDRIJVEN


CONTACT

LEVENSVISIE

Victor van der Putten
Lijsterlaan 73
3853 TB Ermelo

T 0341 · 494 375
M 06 53 126 880

victorvdputten@me.com
www.victorvdputten.nl

Levensvisie

Leven in plaats van Overleven

Ik ben Victor van der Putten, geboren in Amstelveen. Mijn vader, die een stuk ouder was dan mijn moeder, had een groot deel van zijn werkzame leven een praktijk als magnetiseur op het Rokin te Amsterdam. Het huwelijk tussen de ouders was slecht. Mijn vader werkte niet meer, was manisch depressief en daardoor vaak agressief. Mijn moeder 'trok de kar' van het huwelijk en de opvoeding was puur op wilskracht

Later zou blijken dat mijn opvoeding de bakermat zou worden van mijn werk en dit mijn beste leerschool zou worden.

Ik heb daardoor al snel mijn eigen weg gekozen

Ik belandde in de confectiebranche en maakte daar snel carrière: van bedrijfsleider tot directeur en zelfstandig importeur voor grote Duitse leveranciers.

'Materieel gezien had ik op een gegeven moment alles.En toch was ik niet gelukkig .

Ik vertrok voor 5 weken naar Nepal. Met verrassende gevolgen. 'Dat werd het onverwachte keerpunt in mijn leven. Ik ontdekte - tegen wil en dank - dat materie helemaal niet zaligmakend is. Ik realiseerde me dat ik steeds achter illusies was aangelopen. Eigenlijk - zo ontdekte ik - was ik mijn hele leven op de vlucht geweest voor de confrontatie met wat er werkelijk in mij leefde.'

'Ik was bang voor wat ik zou aantreffen in mijzelf. Ik wist dat ik over bepaalde talenten beschikte; dat ik - net als mijn vader - met mijn handen energiestromen bij andere mensen kon aanvoelen en beïnvloedden maar ik had ook al te goed bij mijn vader gezien hoe je daaraan ten gronde kon gaan. Dat wilde ik ten koste van alles vermijden.'

'Terug in Nederland ben ik zelf in therapie gegaan en heb ik langzaam de draad van mijn leven weer opgepakt. Ik wilde niet en ik kón niet terug in de confectie. Het commerciële bestaan had voor mij alle bekoring verloren. Een auto was een vervoermiddel geworden, in plaats van een statussymbool en een huis een plek om te wonen in plaats van een jaarverslag in steen.'

Op een gegeven moment heb ik besloten de erfenis van mijn leven te aanvaarden en mij te wijden aan het begeleiden vàn en waar mogelijk een bijdrage leveren ààn de genezing van mensen.'

Methodiek
Victor van der Putten stemt zijn werkwijze af op de specifieke behoeften van de cliënt. Hij kan daarbij ‘putten’ uit een rijke bron. Na een brede vierjarige opleiding gebaseerd op een combinatie van gestalttherapie, padwerk en voice dialogue volgde hij de opleiding tot Avatar Master. Hij studeerde daarnaast esoterische geneeskunde volgens de methode van Alice Bailey en is Esoteric Healer. Bij Brandon Bays volgde hij de opleiding Journeytherapeut tot de hoogste graad van Partitioner. Victor van der Putten is magnetiseur en officieel Radja Yoga docent.

Victor van der Putten werkt regelmatig met reuma, kanker- en fibromyalgiepatienten. Hij intervenieert niet in het lichamelijke ziekte- en genezingsproces maar probeert met de patiënt de emotionele en psychische aspecten van de ziekte ‘boven tafel te krijgen’ en geeft zo nodig begeleiding en ondersteuning in het rouwproces over verlies aan functies.

Victor van der Putten begeleidt ook ‘gezonde’ mensen in bedrijven en instellingen. Het streven is beter functioneren na het opheffen van emotionele blokkades het doorschouwen van het eigen gevoelsleven.

Het beoogde resultaat is in alle gevallen het (her-)vinden van levensvreugde.

Victor van der Putten zegt het zó: 'Het gaat om léven, niet om óverleven’