LINKS:

 

Home

Leven in plaats van Overleven

Welkom op deze site

Ieder mens is uniek. En ieder mens loopt tijdens zijn leven littekens op. Dat kan emotionele én lichamelijke klachten geven waar geen aanwijsbare oorzaken voor zijn. De achtergrond daarvan is dat we vaak in het leven staan zonder te beseffen wie we nou werkelijk zijn en wat we werkelijk willen. We passen ons aan. Aan onze omstandigheden, aan onze omgeving. En daarmee blokkeren we onszelf.

Dit is een patroon dat stamt uit de kinderjaren. Onbewust hebben we ons toen aangepast, naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Sommige groot, andere nauwelijks te herinneren. We hebben geleerd flink te zijn, of juist in de rol van slachtoffer te stappen. In de loop der tijd wordt ongemerkt het ‘niet jezelf zijn’ een automatische handeling. We denken dat het zo hoort, denken zelfs dat we zo zijn – maar intussen draaien we onszelf in allerlei kronkels. Om te overleven in plaats van te leven. Dat veroorzaakt spanningen. En spanningen veroorzaken blokkades die hun weerslag hebben op ons denken en ons doen, op onze emoties en uiteindelijk op ons lichaam.

Wat ik doe, is mensen begeleiden die lichamelijke en/of emotionele klachten hebben waarvoor geen aanwijsbare oorzaken zijn. De deskundigen kunnen ‘niets vinden’. Die ‘geven het op’. Zeggen dat je ‘er maar mee moet leven’.

Maar ik spits me in mijn aanpak toe op een proces van bewustwording. Ik gebruik daarbij verschillende technieken, afhankelijk van de mens die tegenover me zit en wat zijn of haar probleem is. Zie het als een rugzak die je draagt. Het is lastig, ja zelfs onmogelijk om daarin te kijken. Je draait je om, maar ziet dan nog niks, want je tas draait mee, je ziet hooguit de zijkant van de tas. Je vóelt echter wel dat die tas steeds zwaarder wordt, het dragen ervan moeilijker.

Ik wil helpen om die rugzak áf te doen en erin te kijken. Alleen al door het kijken kunnen bepaalde patronen doorbroken worden. Zo kun je jezelf bevrijden van ballast die je al een leven lang meesjouwt. Zo kunnen de blokkades, vaak opgeworpen in de kindertijd en tot gewoonte geworden in de volwassenheid, opgeheven worden.

Wanneer je je bewust geworden bent van die oude patronen, kun je besluiten om het anders te gaan doen. Je kunt gaan loslaten en veranderen. Je kunt je werkelijke behoefte ontdekken en je vrijer, blijer gaan voelen. Dat resulteert in een meer ontspannen manier van leven. En dat heeft weer tot gevolg dat lichamelijke klachten kunnen verdwijnen of verminderen!

Mijn specialisatie ligt in het behandelen van mensen met fibromyalgie, reuma, burn-out en mensen met een psychiatrische achtergrond die strategieën ontwikkeld hebben om te overleven in plaats van te leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Leren léven, in plaats van ‘tevreden’ te zijn met overleven.

Wilt u dat? Bel dan voor een afspraak op werkdagen tussen 9 en 10.

Victor van de Putten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

COACHING

JOURNEYTHERAPIE

THE WORK

ESTORIC HEALING

MEERDAAGSE INDIVIDUELE
INTENSIEVE BEGELEIDING

BEDRIJVEN


CONTACT

LEVENSVISIE

Victor van der Putten
Lijsterlaan 73
3853 TB Ermelo

T 0341 · 494 375
M 06 53 126 880

victorvdputten@me.com
www.victorvdputten.nl