HOME

COACHING

JOURNEYTHERAPIE

THE WORK

ESTORIC HEALING

MEERDAAGSE INDIVIDUELE
INTENSIEVE BEGELEIDING

BEDRIJVEN


CONTACT

LEVENSVISIE

Victor van der Putten
Lijsterlaan 73
3853 TB Ermelo

T 0341 · 494 375
M 06 53 126 880

victorvdputten@me.com
www.victorvdputten.nl

Bedrijven

Leven in plaats van Overleven

Human Spirit Consultancy

- re-integratie medewerkers
- reorganisatiebegeleiding
- individuele begeleiding
- teambegeleiding
- workshops/trainingen voor bedrijven

Re-integratie van medewerkers
De coachingsaanpak van Human Spirit Consultancy bij reïntegrerende medewerkers is zeer succesvol gebleken. De medewerkers blijken door de coaching veel sneller te reintegreren en blijvend productief te zijn . Dit komt door het intensieve coachingstraject waarbinnen de medewerker inzicht krijgt in zichzelf en zijn/haar mogelijkheden. Tijdens de coachingsgesprekken wordt de medewerker een spiegel voorgehouden. Op die manier kunnen oude belemmerende denk- en gedragspatronen worden doorbroken en krijgt de medewerker nieuw inzicht in zijn/haar mogelijkheden.
Dit geeft de medewerker zelfvertrouwen hetgeen nodig is om weer opnieuw te
beginnen. Hierdoor komen medewerkers weer gemotiveerd in hun kracht en
weten in de toekomst waar hun mogelijkheden en hun grenzen liggen en krijgen
zij meer plezier in hun werk en hun leven.

Werkwijze:
Samen met u en de medewerker wordt afgesproken hoeveel uren de medewerker terug keert naar zijn/haar werksituatie. Beoordeeld wordt welke werkzaamheden binnen deze uren passen. Wij hebben de beschikking over een goede bedrijfsarts en
sluiten aan op de medische diagnose. Een uur per week wordt vrijgemaakt voor de psycho-sociale coaching. Dit betekent dat de zieke medewerker alle problemen die hij/zij tegenkomt in het re-integratieproces in vertrouwen kan bespreken met de coach.
De medewerker voelt zich hierdoor gesteund. Onzekerheden die altijd een grote
rol spelen binnen re-integratie worden opgevangen. Het resultaat voor u als werkgever is, een gemotiveerde medewerker die weer voor zichzelf én uw organisatie staat!

Reorganisatie
Reorganisatie van een bedrijf brengt veel onrust met zich mee voor de medewerkers.
Het is een ingrijpende gebeurtenis die veel emoties kan losmaken. Medewerkers
voelen zich vaak onzeker en hebben behoefte aan gefaseerde duidelijkheid.
Het is van belang dat de betrokken manager zich bewust is van de verschillende
stappen in dit proces. In iedere fase waarin de medewerker zich bevindt, wordt
ondersteuning van de manager gevraagd. De medewerker moet het gevoel hebben,
dat hij/zij altijd op de manager terug kan vallen.

Het traject
Het traject speelt zich in drie fasen af. Allereerst wordt de stand van zaken en de competenties van medewerkers geïnventariseerd. Hoe is het met de medewerkers en welke veranderingen zullen er voor hen gaan plaatsvinden? In de tweede fase wordt vervolgens met Iedere medewerker een persoonlijk traject afgesproken. Via onze arbeidsjurist kunnen arbeidsrechterlijke vragen direct worden beantwoord.
Ook de manager kan begeleiding krijgen om een goede lijn uit te zetten. U als opdrachtgever wordt wekelijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
In de laatste fase worden concreet afspraken gemaakt binnen welk kader met welke verantwoordelijkheid en eventuele doorgroeimogelijkheid, de medewerker in de
toekomst verder kan.

Zoekt u professionele begeleiding in dit proces?

Mail voor een afspraak of een offerte naar info@humanspiritconsultancy.nl